Vriend worden van Reggedal

Zorg voor de natuur is zorg voor de toekomst. Is willen bewaren wat we de moeite waard vinden om door te geven. Is ‘natuurlijk’ genieten van rust en ruimte met oog voor planten en dieren. Maar is ook willen werken aan behoud en verzorging van onze leefomgeving. Dat is ook wat wij met het Reggedal willen. Ons inzetten voor de natuur als een soort donatie aan de toekomst.

Dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig. Daarom zijn wij blij als u ons daarbij wilt steunen. Samen zorgen we dan voor ‘ons’ Reggedal. U kunt meedoen op een aantal manieren, welke hieronder staan beschreven:

Gegevens

Naam incassant: Stichting Natuurgebied Enters Reggedal
Adres incassant: p/a Leijerweerdsdijk 8
Postcode/woonplaats incassant: 7468 PW Enter
Land incassant: Nederland
Incassant-id: NL52ZZZ700364620000
Kenmerk machtiging: Donateursbijdrage natuurgebied Enters Reggedal

Vrienden van het Reggedal!

Noteert u mij als vriend en donateur van natuurgebied Enters Reggedal. Ik machtig hiermee het Stichting Natuurgebied Enters Reggedal om tot wederopzegging jaarlijks het volgende bedrag automatisch van maijn rekeningnummer af te schrijven