Wie zijn wij?

Wij vormen samen, het bestuur en vrijwilligers, Stichting Enters Reggedal. Wij beschermen, ontwikkelen en beheren het gebied Enters Reggedal met zijn bijzondere meanderende Regge, natuur en streekeigen historie met waarde voor mens, plant en dier om in te leven en om het te beleven.

Als geboren en getogen Enternaren betekent Enters Reggedal veel voor ons. Het brengt ons niet alleen terug naar de tijd waarin we onze jeugd doorbrachten in het natuurschoon aan de Regge, maar laat ons ook vooruit kijken naar hoe we dit natuurgebied willen achterlaten. Voor onze kinderen, kleinkinderen en toekomstige generaties. Met deze gedachtegang is stichting natuurgebied Enters Reggedal geboren.

De ontwikkeling, het realiseren en het onderhoud van het gebied gebeurd in samenspraak met diverse organisaties, instanties en overheden om de kansen die het natuurgebied biedt optimaal te benutten. Hierbij spelen natuurbeheer, recreatie en educatie een prominente rol.

Wij vinden het belangrijk dat het natuurgebied ook écht van iedereen wordt, zodat we straks allemaal kunnen genieten van al het moois dat Enters Reggedal ons te bieden heeft. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van natuurgebied Enters Reggedal? Meld u dan aan op onze nieuwsbrief. Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling of het onderhoud van de natuur in het Enters Reggedal klikt u dan hier voor meer informatie.

Het bestuur

Het bestuur houdt toezicht op de ontwikkeling van het natuurgebied Enters Reggedal en bewaakt de realisatie van de doelstellingen. Tevens stelt het bestuur de begroting en de jaarverslagen van de stichting vast.

 • dhr. M. (Maurice) Roetgering, voorzitter
 • dhr. C. (Chiel) Bolscher
 • dhr. F. (Frans) Poelman
 • dhr. G. (Gerwin) Meulman
 • dhr. H. (Henk) Kienhuis
 • dhr. D. (Daan) Lohuis
 • dhr. H. (Henk) Robben

Onze vrijwilligers

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Ons werk kunnen we niet doen zonder de grote inzet van vele enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers. Vrijwilligers die hun hart bij de natuur hebben en zich willen inzetten voor hun omgeving. Voor de zorg van onze bijenstal, voor het onderhoud van afrastering en hekken, voor het snoeien van bomen en struiken. Al dit werk is letterlijk onbetaalbaar voor ons als stichting maar is een onmisbare hulp voor alles wat wij willen realiseren in ons eigen Enters Reggedal.

Natuurbeheer

Samen met de Provincie en het Waterschap zien wij de Regge als de ruggengraat van een robuust, aaneengesloten natuurlijk cultuurlandschap. Wij hebben de opdracht aanvaard om dit landschap in stand te houden en waar mogelijk zelfs te versterken. Dit willen wij doen op een zo’n natuurlijk mogelijke wijze.

Uitgangspunt van ons natuurlijk landschapsbeheer is dat “het terrein bepaald” en niet “het papier”. Dat betekent dat wij altijd samen met deskundigen naar de omstandigheden kijken en onze terreinkennis en beheerervaring benutten, voordat wij een beheermaatregel uitvoeren.

Zo willen wij voor het onderhouden van open vlakten runderen inzetten zodat het natuurgebied op natuurlijke wijze wordt begraasd. Een ander voorbeeld van natuurlijk landschapsbeheer is dat bemesting niet zal plaatsvinden tenzij deskundigen aangeven dat dit noodzakelijk is. Het beheer van het natuurgebied kunnen wij natuurlijk niet alleen. Wij willen zoveel mogelijk lokale personen, instellingen en bedrijven betrekken. Met behulp van de ‘vrienden van natuurgebied Enters Reggedal’ wordt het gehele jaar ondersteuning geboden bij uiteenlopende beheerwerkzaamheden.

Beleving

Leren hoe de natuur werkt – voor jong en oud – speelt een grote rol bij natuurgebied Enters Reggedal. Deze natuureducatie willen wij ontwikkelen samen met onderwijsinstellingen. In overleg met, en onder toezicht van, deskundigen houden we in de gaten of de activiteiten geen afbreuk doen aan de natuur- en waterdoelen. Het is ons streven om voor elk schooljaar met de scholen vast te leggen welke activiteiten dat jaar plaatsvinden.
Voorbeelden van deze jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:

 • Een natuurwandeling voor de jongste groepen van het basisonderwijs
 • Een bezoek aan de schaapsherder met uitleg over het scheren en houden van schapen (groepen 4)
 • Een bezoek aan de bijenstal met uitleg van de imkers (groepen 5)
 • Een bezoek aan het infocentrum van de Enterse Zomp met uitleg over de geschiedenis en aansluitend een vaartocht met de zomp (groepen 6)
 • Een bezoek aan vistrap en stuw met uitleg van het waterschap (groepen 7)
 • Wisselende lezingen van de visvereniging en de vogelvereniging over vissen in de Regge en vogels in het veld (groepen 8).