Verkiezingsavond Hout moet, Houd moed!

Op woensdag 21 februari kunnen Enternaren tijdens een verkiezingsavond stemmen op het beste idee voor het hout dat vrij komt in het Reggedal. Het winnende idee wordt daadwerkelijk uitgevoerd.

Tijdens een bijeenkomst in Landgoed Het Rheins presenteren initiatiefnemers hun idee. Na de presentaties kunnen bezoekers terecht op de ideeënmarkt voor meer informatie over alle plannen. Uiteindelijk geven ze via een stembiljet aan welke drie ideeën zij het beste vinden. Aan het einde van de avond wordt de winnende inzending bekendgemaakt.

Like uw favoriete idee
In het najaar van 2017 konden inwoners ideeën insturen voor een deel van het hout dat vrijkomt in het Reggedal. Dit leverde maar liefst 20 creatieve inzendingen op. Tijdens een expertmeeting op 17 januari gingen de inzenders met deskundigen in gesprek over de haalbaarheid van hun idee. Op de verkiezingsavond op 21 februari staan de overgebleven ideeën centraal. Bijvoorbeeld een bijenstal met bloementuin, een belevingspad met speeltoestellen en een houten ophaalbrug over de Regge. Een compleet overzicht van alle plannen staat op www.houtmoethoudmoed.nl. Alle Enternaren kunnen via deze site hun favoriete idee liken.

Stem mee
Bent u inwoner van Enter, benieuwd naar de ideeën en wilt u graag meestemmen? Geef u dan op voor de verkiezingsavond op woensdag 21 februari van 19.00 tot 21.30 uur in Landgoed het Rheins. Stuur een mail met uw gegevens naar w.nabring@vechtstromen.nl.

Het programma
18.30 uur       Inloop met koffie/thee
19.00 uur       Welkom
19.05 uur       Start presentaties
20.00 uur       Ideeënmarkt
21.00 uur       Inleveren stembiljet – tellen stemmen
21.15 uur       Uitslag
21.30 uur       Einde

Hout langs de Regge
Waterschap Vechtstromen werkt samen met verschillende partijen aan een klimaatbestendige Regge. Er worden onder andere bomen gekapt, zodat de rivier weer ruimte krijgt om te meanderen. De actie Hout moet, Houd moed is bedacht door een groep inwoners, samen met waterschap Vechtstromen en provincie Overijssel. Volgens hen konden Enternaren zelf het beste bedenken, wat te doen met het hout dat gekapt wordt. Het idee met de meeste stemmen wordt daadwerkelijk uitgevoerd.

Initiatiefnemers